White-fronted geese with white GPS-neckbands

Date: 

1 November, 2016 (All day)

In de eerste helft van augustus 2016 zijn op het eiland Kolguyev in de Barentsszee door het expeditieteam van Helmut Kruckenberg, Gerard Müskens e.a. 18 Kolganzen uitgerust met witte zenderhalsbanden met een 2-cijferige code. Drie van die ‘witte’ kollen zijn inmiddels in Nederland gezien en twee in Duitsland. Eén van de Kolguyev expeditieleden, zag op 6 oktober langs de IJssel in de kop van Overijssel als eerste buiten de Arctic één van de in 2016 gezenderde ‘witte halsbanders’. Een dag later werden twee andere ‘2016-witten’ vanuit Duitsland teruggemeld. Op 8 oktober konden twee Friese ganzenvolgers en hetzelfde Kolguyev expeditielid langs de Warrewei tussen Oldeboorn en Tijnje in Fryslân genieten van de waarneming van een vierde ‘2016-witte’. Op de linkerfoto zit ‘wit 41’ in het grasland langs de Warrewei vooraan in het midden, op de rechterfoto vooraan links, foto’s Romke Kleefstra. De dag daarna noteerden twee Noord-Hollandse ganzenliefhebbers in de Kaappolder bij Gaastmeer in Fryslân zeer tot hun genoegen de vijfde ‘2016-witte’. Vijf van de achttien in augustus gezenderde ‘Kolguyevaarse witten’ zijn dus binnen een periode van vier dagen via www.geese.org teruggemeld. Een voorbode van een mooie seizoenscore aan zichtwaarnemingen van deze Kolguyevaarse Kolganzen? Noteer als het kan in ‘geese’ vooral ook de familierelaties van de waargenomen gezenderde vogel en het gedrag van de vogel.

 

Dutch