Smient

Smienten met kleurringen. Kleurringproject in Westwouderpolder / Krommenie Woudpolder.

 

Vanaf het winterseizoen van 2015-2016 is gestart met een kleurring project aan Smienten in de Westwouderpolder. In de winter van 2017-2018 zijn we overgestapt naar de Krommenie Woudpolder, ten zuiden grenzend aan de Westwouderpolder. Deze polder gaf optimalere omstandigheden (o.a. minder verstoring en meer Smienten, dus betere vangsten) en veel betere afleescondities.

 

Het doel van deze kleurringactie is om onder andere een idee te krijgen van de plaatstrouw van de Smienten, om verplaatsingen vast te leggen (zowel nationaal als internationaal) en om inzicht te krijgen in partnertrouw.  

Tevens worden alle gevangen Smienten bemonsterd voor het griepvirusonderzoek van de Erasmusuniversiteit te Rotterdam en een deel voor het zoönoseproject van het NIOO.

 

Smienten krijgen een metalen ring van het Vogeltrekstation en een kleurring. Dit betreft een gele ring met een letter-cijfer combinatie (zie foto), een gele ring met een cijfer-cijfer combinatie, een oranje ring met een cijfer – cijfer combinatie (zie foto) of een witte ring met letter-letter combinatie. De ring wordt van boven naar beneden afgelezen.

 

 

Voorbeeld van invoeren: Een gele kleurring geel T6 wordt ingevoerd als Y T6. Dus eerste de kleur Y (geel), dan een spatie en dan de code (T6).

Voor de oranje ring wordt dat dus O 56.

Foto: Kees de Jager