Let op voor Kleine Rietganzen met zenderhalsbanden!

Date: 

17 September, 2018 (All day)

Door: Kees Schreven en Jesper Madsen (25.09.2018)

In 2018 zijn op Spitsbergen en in Finland Kleine Rietganzen uitgerust met GPS-GSM zenderhalsbanden om ze jaarrond te kunnen volgen en om meer te leren over de migratie- en broedbiologie van deze soort. Als je een gans in het veld ziet, willen wij graag weten of deze een partner en jongen heeft. Dit kun je direct doorgeven aan k.schreven@nioo.knaw.nl of via www.geese.org.

In de afgelopen zomer is een expeditie van Deense, Nederlandse en Noorse wetenschappers naar Spitsbergen gegaan om Kleine Rietganzen in hun broedgebied te vangen. 34 Ganzen werden uitgerust met een halsbandzender, die de bewegingen het hele jaar door registreert. Deze halsbandzenders zijn wit, met twee zonnepaneeltjes aan de zijkant en met een zwarte code van twee karakters (letters of cijfers). Ze wegen maar 38 gram en een test voor en na het aanbrengen liet zien dat de ganzen snel aan de zender wennen en zich normaal gedragen.

Het hoofddoel van dit onderzoek is om te leren hoe ganzen de Arctische habitats gebruiken na het smelten van de sneeuw. Normaliter is het goed als de sneeuw vroeg smelt, omdat ganzen dan snel na hun aankomst kunnen beginnen met broeden, en omdat ze dan hoogkwalitatief voedsel kunnen gebruiken met hun jongen. Echter, met een opwarmend klimaat in de Arctis, smelt de sneeuw nog vroeger en komen de ganzen wellicht te laat aan om deze voordelen te kunnen benutten. Aan de andere kant kunnen ganzen ook specifieke gebieden gebruiken die later in het jaar sneeuwvrij komen, en tegenwoordig smelt de sneeuw ook over grotere gebieden in het voorjaar. In het voorjaar van 2018 had een Deens-Fins-Nederlands team al 10 ganzen gezenderd in Finland, op hun nieuwe voorjaarsmigratieroute, met het doel om te zien waar deze vogels broeden en hoe ze daar naartoe trekken.

Als je een van onze ganzen met een zenderhalsband in het veld tegenkomt, zouden wij graag willen weten of die een partner en jongen bij zich heeft. Jonge Kleine Rietganzen blijven bij hun ouders tot laat in de winter of zelfs tot in het voorjaar. Je kunt zien of een paar jongen heeft, doordat ze gewoonlijk dicht bij elkaar lopen, zelfs als ze onderdeel uitmaken van een grotere groep ganzen. Je kunt je waarnemingen doorgeven aan k.schreven@nioo.knaw.nl of via www.geese.org.

Dutch