Heeft een Alde Feanen-brandgans een ‘Russisch’ vrouwtje gevonden?

Date: 

7 January, 2016 (All day)

Op 26 november 2015 is de in de Alde Feanen geringde brandgans GNLD in noordoost Fryslân gezien. Het 2009-mannetje is in juli 2009 samen met z’n 2009-zusje GNL7 en z’n moeder GNLY in de Jan Durkspolder bij Earnewâld geringd. De vader kon bij die ruivangst al vliegen en liet zich niet vangen. Het complete gezin is tot en met 21 juli 2009 in het ringgebied gezien. GNLD zat in juni 2010 weer in zijn ‘geboortegebied’. Daarna is het dier alleen nog ’s-winters gezien, in Fryslân. Misschien verbleef hij in de zomer met een ‘russin’ in de ‘Arctic’? Moeder GNLY en dochter GNL7 zaten in de nazomer van 2009 en van 2010 in het Lauwersmeergebied. In de zomer van 2011 zijn ze samen in het Duitse waddengebied gezien. In het broedseizoen 2013 zat GNLY met een ongeringde partner en vier jonkies (weer) bij Earnewâld.

Het hoofd van het ‘Vogeltrekstation - Centrum voor vogeltrek en demografie’, Henk van der Jeugd schreef in 2012 in zijn “Populatiedynamische parameters van brandganzen in Nederland” onder anderen over de dispersie van Nederlandse brandgansmannetjes (en brandgansvrouwtjes). Het volledige rapport is te downloaden via populatiedynamische parameters brandganzen

Jan Kramer, januari 2016

Dutch