Binnen hetzelfde kolganzengezin hadden de ouders en hun jonge zoon verschillende trekroutes!

Date: 

7 January, 2016 (All day)

De van links naar rechts foeragerende drie kolganzen zijn op deze foto van 17 december 2015 bij Ealahuzen, Fryslân duidelijk als een familie te onderscheiden tussen de poetsende en rustende kollen op de voorgrond. In 2013/2014 en in 2010/2011 had het paartje ook één jong bij zich. Het mannetje RBZ en het vrouwtje RBK zijn op 18 november 2010 bij Eemnes geringd.  Hun 2010-jong werd daar op diezelfde dag met zwart RBY geringd. De complete familie is tot en met februari 2011 diverse keren samen gezien op Nederlandse pleisterplaatsen. Het ouderpaar koos in dat voorjaar via Litouwen en Estland voor de noordelijke route naar het broedgebied. Het kennelijk al vroeg zelfstandige, jonge mannetje RBY koos in dezelfde periode voor de zuidelijke route. De Russische onderzoeker Petr Glazov zag het dier op 26 april 2011 in het Mojaiskoe meer, 1.000 kilometer ten zuiden van Moskou, dichtbij de oostgrens van Oekraïne.

Jan Kramer, januari 2016 

Dutch